Kontakt

Klaster Systemów Bezzałogowych

ul. Przybyszowska 17

35-213 Rzeszów

klaster@systemybezzalogowe.pl

 

Koordynator KSB:

Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o. o.

ul. Przybyszowska 17

35-213 Rzeszów

centrum@systemybezzalogowe.pl

Prezes Zarządu – Aneta Łobodzińska – +48 570 876 007

 

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000569328

NIP 8133707582

REGON 362302491

 

FORMULARZ KONTAKTOWY