Kontakt

Klaster Systemów Bezzałogowych

ul. Poznańska 2c

35-084 Rzeszów

klaster@systemybezzalogowe.pl

Koordynator KSB:

Centrum Naukowo – Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o. o.

ul. Poznańska 2c

35-084 Rzeszów

centrum@systemybezzalogowe.pl

570 876 007

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000569328

NIP 8133707582

REGON 362302491

FORMULARZ KONTAKTOWY