O nas


Klaster Systemów Bezzałogowych skupia firmy zainteresowane rozwojem i zwiększeniem znaczenia systemów bezzałogowych, a także innych obszarów zainteresowań kluczowych w kształtowaniu potencjału gospodarczego oraz innowacyjnego województwa podkarpackiego.

Działalność klastra ma na celu stworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy przedsiębiorców, jednostek naukowo – badawczych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

POWOŁANIE

Klaster Systemów Bezzałogowych został powołany w dniu 11 października 2015 r. w Rzeszowie. Na mocy Porozumienia umowy o utworzeniu i współpracy w ramach Klastra Systemów Bezzałogowych zawartego pomiędzy Centrum Naukowo-Technologicznym Systemów Bezzałogowych sp. z o.o. a Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Boguchwała, Fotoacc Grzegorz Łobodziński, Grupą W&W sp. z o.o., CC METAL S.C., PILC Józef Grzybowski, MIKOMP Jan Urjasz, Agencją Reklamowa Bogaczewicz Grzegorz, CDG PRO sp. z o.o., TRIGGER COMPOSITES – mgr inż. Tomasz Maik, STAWIL Sp. z o.o., został założony Klaster Systemów Bezzałogowych.

ZADANIA

Zadaniem Klastra Systemów Bezzałogowych jest rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy sektorem naukowym i biznesowym.

Współpraca ta ma na celu realizację wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych, a także komercjalizację ich wyników w ramach działalności biznesowej. Klaster pozwala na stworzenie platformy współpracy sprzyjającej połączeniu i wykorzystaniu potencjału przedsiębiorców, instytucji naukowych, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych i organizacji wsparcia biznesu, na rzecz promocji i rozwoju systemów bezzałogowych na Podkarpaciu.

Efektem działalności klastra jest opracowanie, wdrożenie oraz wprowadzenie na rynek rozwiązań i produktów o charakterze innowacyjnym, wspólnych dla wszystkich członków należących do Klastra Systemów Bezzałogowych.

Klaster jest również swoistym forum umożliwiającym opracowanie wspólnych stanowisk w kwestiach ważnych dla branży systemów bezzałogowych oraz pozwalającym na stworzenie w wymiarze regionalnym, warunków systemowych niezbędnych dla rozwoju działalności badawczej i gospodarczej.

CELE KLASTRA

  • stymulowanie rozwoju nowych technologii w obszarze systemów bezzałogowych,
  • rozwój i promocja współpracy międzynarodowej Klastra i jego poszczególnych członków poprzez wspólne działania promocyjne oraz udział członków i koordynatora w międzynarodowych seminariach, konferencjach i warsztatach,
  • inicjowanie oraz prowadzenie projektów wraz z członkami Klastra oraz wspieranie tworzenia takich projektów pomiędzy członkami,
  • wykreowanie silnej pozycji i rozpoznawalnej marki Klastra na rynku systemów bezzałogowych,
  • promowanie upowszechniania wiedzy, technologii i rozwiązań służących do nawiązywania i rozwijania kontaktów naukowych i gospodarczych,
  • przyspieszenie transferu technologii w obszarze systemów bezzałogowych ze sfery nauki do gospodarki, a w efekcie ułatwienie komercjalizacji nowych rozwiązań i technologii,
  • stymulowanie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, obecnych oraz przyszłych członków Klastra, poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz specjalistycznych usług, doradztwa, a także wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych,
  • przyspieszenie rozwoju regionu podkarpackiego poprzez stworzenie silnego ośrodka współpracy sfery nauki z regionalną gospodarką,
  • budowanie synergii poprzez współpracę członków Klastra w zakresie wymiany wiedzy i doświadczenia, a także tworzenia, promocji i sprzedaży  nowych rozwiązań oraz produktów.