POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. ignacego łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska prowadzi działalność w zakresie wyższego wykształcenia technicznego od 1951 roku. Politechnika Rzeszowska podejmuje zadania naukowo – badawcze i rozwojowe, zgodnie z potencjałem naukowym kadry w dziedzinach nauki przez nią reprezentowanych oraz zgodnie z uprawnieniami podstawowych jednostek uczelni.

DZIAŁALNOŚĆ

Uczelnia, jako ważny ośrodek naukowy w regionie dąży do stałego wzmacniania współpracy naukowej z otoczeniem. Priorytetem jest prowadzenie prac badawczych z przedsiębiorstwami, by były one w jak najwyższym stopniu dostosowane do potrzeb gospodarki i aby w ich efekcie powstawały nowoczesne rozwiązania wdrażane przez przemysł.

  • Rozszerzenie współpracy naukowej z przemysłem w zakresie proinnowacyjnych prac wdrożeniowych i usług doradczych
  • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnych z potrzebami gospodarki
  • Rozwój współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi z kraju

Obszar działalności

Edukacja, Działalność naukowa

Adres

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Al. Powstańców Warszawy 12,

35-959 Rzeszów

Kontakt

Telefon: 17 865 11 00

E-mail: kancelaria@prz.edu.pl

www.prz.edu.pl