Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego została utworzona 31 maja 1993 roku. Celem RARR S.A. jest prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu podkarpacia, poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach restrukturyzacji, otwierania i wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych.

DZIAŁALNOŚĆ

  • Wsparcie rozwoju regionu
  • Innowacje i transfer technologii
  • Usługi doradcze i wsparcie dla MSP
  • Dostarczanie informacji potencjalnym inwestorom – wsparcie w trakcie procesów inwestycyjnych
  • Skuteczne wykorzystanie zewnętrznych funduszy zgodnie z wymaganiami i potrzebami Województwa
  • Rozwiazywanie problemów związanych ze środowiskiem, wspieranie nowych, ekologicznych technologii