Dołącz do nas

Klaster Systemów Bezzałogowych ma charakter otwarty. Członkiem Klastra może zostać przedsiębiorstwo lub instytucja/organizacja w tym jednostka naukowo-badawcza, instytucja otoczenia biznesu, jednostka samorządowa, organizacja pozarządowa lub inna.

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ?

  • Udział w projektach własnych Klastra: wydarzeniach, seminariach, konferencjach czy szkoleniach.
  • Zaplecze specjalistów z różnych dziedzin wspierających rozwój Klastra oraz jego członków.
  • Synergia wiedzy i doświadczenia, będąca efektem współpracy wielu firm oraz organizacji.
  • Perspektywy wzrostu, związane z dynamicznym rozwojem systemów bezzałogowych.
  • Promocja członków Klastra poprzez udział w targach i spotkaniach branżowych.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO KLASTRA?

  • Uzyskać rekomendację od min. 2 członków Klastra Systemów Bezzałogowych,
  • Zaprezentować podmiot przystępujący do Klastra na posiedzeniu Zgromadzenia Członków i Koordynatora,
  • Złożyć Deklarację Przystąpienia wraz z Kartą Informacyjną,
  • Opłacić składkę członkowską.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Wysokość składek członkowskich uzależniona jest od oceny wielkości przedsiębiorstwa dokonywanej zgodnie z Ustawą z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z późn. zm. (art.104-106). Informacja o wysokości składek, zostanie przekazana zainteresowanym podmiotom na etapie procedury przyjęcia do Klastra.

Ważne!

Uczelnie lub ośrodki badawcze typu non-profit oraz jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione ze wnoszenia obowiązkowej składki członkowskiej.

PLIKI DO POBRANIA

1. Treść Porozumienia Umowy o utworzeniu i współpracy w ramach Klastra Systemów Bezzałogowych z dnia 11 października 2015 r. (z późn, zm.) [pdf]
2. Regulamin Klastra Systemów Bezzałogowych z dnia 7 kwietnia 2016 r. (z późn, zm.) [pdf]
3. Deklaracja przystąpienia do Klastra Systemów Bezzałogowych [pdf]
4. Karta informacyjna członka Klastra Systemów Bezzałogowych [pdf]