Harmonogram

Zgodnie z postanowieniem umowy KSB §6 ust. 5. Posiedzenia Zgromadzenia Członków odbywają się w uzgodnionych przez Członków terminach, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał w siedzibie Koordynatora lub miejscu wskazanym przez Koordynatora.

Planowane spotkania Zgromadzenia Członków w 2017 r.:
I kwartał: piątek, 10 marca, 2017, godz. 19:00 w bud. Preinkubatora PPN-T, ul. Poznańska 2c.
II kwartał: wtorek, 5 czerwca, 2017, godz. 18:00 w bud. Preinkubatora PPN-T, ul. Poznańska 2c.
III kwartał: czwartek, 2 październik, 2017, godz. 18:00 w bud. Preinkubatora PPN-T, ul. Poznańska 2c.
IV kwartał: wtorek, 18 grudnia, 2017, godz. 18:00 w bud. Preinkubatora PPN-T, ul. Poznańska 2c.

Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Zgromadzeń Członków, najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia. Każdy Członek KSB zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail w Karcie Informacyjnej.