Powołanie Klastra Systemów Bezzałogowych

W dniu 11 października 2015 r. w Rzeszowie został założony Klaster Systemów Bezzałogowych., na mocy Porozumienia umowy o utworzeniu i współpracy w ramach Klastra Systemów Bezzałogowych zawartego pomiędzy:

 • Centrum Naukowo-Technologicznym Systemów Bezzałogowych sp. z o.o.
 • Politechniką Rzeszowską,
 • Uniwersytetem Rzeszowskim,
 • Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Gminą Boguchwała,
 • Fotoacc Grzegorz Łobodziński,
 • Grupą W&W sp. z o.o.,
 • CC METAL S.C.,
 • PILC Józef Grzybowski,
 • MIKOMP Jan Urjasz,
 • Agencją Reklamowa Bogaczewicz Grzegorz,
 • CDG PRO sp. z o.o.,
 • TRIGGER COMPOSITES – mgr inż. Tomasz Maik,
 • STAWIL Sp. z o.o.