TRIGGER COMPOSITES – mgr inż. Tomasz Maik

Firma Trigger Composites została założona w 2006 roku i ma swoją siedzibę w Grodzisku Dolnym, w woj. podkarpackim. Nasza firma to wiele zrealizowanych projektów zarówno dla klientów krajowych i zagranicznych. Każdy z nich pozwolił nam rozwijać nasze kompetencje i zdolności, pomógł nam zdobyć wiedzę i niezbędne doświadczenie w zakresie awioniki oraz konstrukcji bezzałogowych systemów latających, ale także w budowaniu poduszkowców, ochronie środowiska i co najważniejsze, w produkcji złożonych struktur kompozytowych.

DZIAŁALNOŚĆ

 • projektowanie i produkcja bezzałogowych systemów latających
 • projektowanie i produkcja konstrukcji kompozytowych
 • projektowanie i produkcja poduszkowców

CDG PRO sp. z o. o.

Firma CDG PRO Sp. z o.o. (CDG PRO) nastawiona jest na rozwijanie systemów bezzałogowych głównie w obszarze dotyczącym projektowania, konstrukcji i technologii wykonania bezzałogowych platform latających.

DZIAŁALNOŚĆ

Obecnie prowadzone są prace badawcze w obszarze BAL o hybrydowym układzie konstrukcyjnym. Projektowana hybryda jest innowacyjną konstrukcją niemającą swojego odpowiednika na rynku światowym. Dotychczas przeprowadzono wstępne prace projektowe oraz zbudowano jeden latający demonstrator technologii. Prace projektowe prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania CAD, CFD oraz MES. CDG PRO dzięki posiadanemu zapleczu technologicznemu w postaci plotera, programu do projektowania, plotera tnącego oraz doświadczenia w projektowaniu, szyciu latawców pociągowych w przyszłości planuje podjąć się badań w zakresie systemów ratunkowych dla bezzałogowych aparatów latających.

PILC Józef Grzybowski

Firma PILC, której właścicielem jest dr inż. Józef Grzybowski, rozpoczęła swoją działalność w 1993 roku. Podstawowym zakresem działalności jest projektowanie oraz produkcja dla branży lotniczej w zakresie wyrobów do zastosowań cywilnych i wojskowych głównie z zakresu awioniki, opracowując m.in. serię rejestratorów do zastosowań lotniczych wykorzystywanych do badań bezzałogowych aparatów latających. Innowacyjne rozwiązania PILC nagradzane były wielokrotnie na wystawach krajowych i zagranicznych.

DZIAŁALNOŚĆ

 • Awionika
 • Aparatura kontrolno – pomiarowa

CC METAL S.C.

Firma CC METAL powstała w 2010 roku jako producent elementów stalowych i aluminiowych dla budownictwa.

DZIAŁALNOŚĆ

Z czasem firma CC METAL poszerzyła swoją działalność, m.in. o nowoczesne technologie przyrostowe, czego efektem jest obecna, szeroka oferta obejmująca:

 • produkcję: elementów stalowych i aluminiowych dla budownictwa, turbin wiatrowych; metaloplastyka, precyzyjne odlewy małogabarytowe, toczenie, frezowanie i cięcie CNC, spawanie MAG i TIG aluminium oraz stali węglowej i nierdzewnej;
 • projektowanie specjalistyczne: konstrukcji dla budownictwa, stanowisk laboratoryjnych i dydaktycznych, urządzeń specjalistycznych na indywidualne zamówienie;
 • druk 3D: dystrybucja drukarek 3D, wykonywanie prototypów, produkcja małoseryjna i jednostkowa, modelowanie 3D-CAD, obróbka plików, inżynieria odwrotna;
 • działalność naukowo- badawczą: pionowa turbina wiatrowa, rejestratory parametrów fizycznych, stanowiska do badań elementów mechanicznych, technologie wytwarzania przyrostowego.

Firma CC METAL, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania, zapewnia wsparcie oraz kompleksową pomoc na każdym etapie projektu, począwszy od  opracowania pomysłu, poprzez wykonanie projektu, skończywszy na jego realizacji.

Fotoacc Grzegorz Łobodziński

Fotoacc Grzegorz Łobodziński to firma multiusługowa, która powstała w 2013 roku na bazie ponad pięcioletniego doświadczenia założyciela w projektowaniu oraz budowaniu bezzałogowych systemów latających. Sztandarową działalnością firmy jest projektowanie, budowa oraz serwis systemów bezzałogowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Firma wprowadziła na rynek autorski heksakopter X-01 przystosowany m.in. do pracy Służb Mundurowych.

DZIAŁALNOŚĆ

Na szeroką gamę usług firmy Fotoacc składają się m.in.:

 • produkcja oraz serwis bezzałogowców,
 • produkcja filmów promocyjnych, korporacyjnych oraz wideoreportaży,
 • realizacje lotnicze – zarówno filmowanie jak i fotografia,
 • prowadzenie szkoleń UAVO przygotowujących kursantów do uzyskania świadectw kwalifikacji operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego została utworzona 31 maja 1993 roku. Celem RARR S.A. jest prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu podkarpacia, poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach restrukturyzacji, otwierania i wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych.

DZIAŁALNOŚĆ

 • Wsparcie rozwoju regionu
 • Innowacje i transfer technologii
 • Usługi doradcze i wsparcie dla MSP
 • Dostarczanie informacji potencjalnym inwestorom – wsparcie w trakcie procesów inwestycyjnych
 • Skuteczne wykorzystanie zewnętrznych funduszy zgodnie z wymaganiami i potrzebami Województwa
 • Rozwiazywanie problemów związanych ze środowiskiem, wspieranie nowych, ekologicznych technologii

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski, jako największa podkarpacka uczelnia, realizuje badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące różnych dziedzin, mających wpływ na rozwój regionu, kraju oraz wnoszących wkład do międzynarodowego dorobku.

Uczelnia dysponuje profesjonalną kadrą, mającą dostęp do najnowocześniejszej aparatury badawczej zgromadzonej w centrach naukowo-badawczych Uniwersytetu.

DZIAŁALNOŚĆ

Pełna lista centrów badawczych wraz z opisem ich potencjału badawczo-rozwojowego dostępna jest na stronie www.uctt.rzeszow.pl.

Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o.

Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych to organizacja o charakterze non-profit, której misją jest upowszechnianie systemów bezzałogowych oraz ich bezpiecznego użytkowania.

DZIAŁALNOŚĆ

 • Prowadzenie badań nad systemami bezzałogowymi
  (m.in. latającymi, kroczącymi, jeżdżącymi, pływającymi, humanoidalnymi),
 • Wdrożenia innowacyjnych systemów bezzałogowych,
 • Prowadzenie certyfikacji systemów bezzałogowych,
 • Szkolenia operatorów UAV,
 • Koordynowanie i realizacja celów rozwojowych Klastra Systemów Bezzałogowych,
 • Organizowanie cyklicznych wydarzeń pn. DRON SHOW RZESZÓW,
 • Organizowanie cyklicznych targów i wystaw promujących nowoczesne rozwiązania związanych z systemami bezzałogowymi,
 • Organizowanie konferencji i seminariów związanych z systemami bezzałogowymi,
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (dla studentów przy współpracy z szkołami wyższymi) związanych z systemami bezzałogowymi.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. ignacego łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska prowadzi działalność w zakresie wyższego wykształcenia technicznego od 1951 roku. Politechnika Rzeszowska podejmuje zadania naukowo – badawcze i rozwojowe, zgodnie z potencjałem naukowym kadry w dziedzinach nauki przez nią reprezentowanych oraz zgodnie z uprawnieniami podstawowych jednostek uczelni.

DZIAŁALNOŚĆ

Uczelnia, jako ważny ośrodek naukowy w regionie dąży do stałego wzmacniania współpracy naukowej z otoczeniem. Priorytetem jest prowadzenie prac badawczych z przedsiębiorstwami, by były one w jak najwyższym stopniu dostosowane do potrzeb gospodarki i aby w ich efekcie powstawały nowoczesne rozwiązania wdrażane przez przemysł.

 • Rozszerzenie współpracy naukowej z przemysłem w zakresie proinnowacyjnych prac wdrożeniowych i usług doradczych
 • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnych z potrzebami gospodarki
 • Rozwój współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi z kraju