Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski, jako największa podkarpacka uczelnia, realizuje badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące różnych dziedzin, mających wpływ na rozwój regionu, kraju oraz wnoszących wkład do międzynarodowego dorobku.

Uczelnia dysponuje profesjonalną kadrą, mającą dostęp do najnowocześniejszej aparatury badawczej zgromadzonej w centrach naukowo-badawczych Uniwersytetu.

DZIAŁALNOŚĆ

Pełna lista centrów badawczych wraz z opisem ich potencjału badawczo-rozwojowego dostępna jest na stronie www.uctt.rzeszow.pl.